Terveys, turvallisuus, ympäristö ja kestävä kehitys

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja kestävä kehitys

Entistä pienempi ympäristövaikutus tehokkuutta lisäämällä ja luonnonvaroja säästämällä

Baxterin terveydestä, turvallisuudesta, ympäristöstä (HSE) ja kestävästä kehityksestä vastaava osasto johtaa ja koordinoi maailmanlaajuisia ohjelmia ja aloitteita, joiden tavoitteena on toteuttaa yhtiön kestävää kehitystä ja HSE-asioita koskeva visio: ”Haluamme harjoittaa pitkällä aikavälillä kestävää liiketoimintaa, joka tarjoaa lisäarvoa kaikille sidosryhmille kunnianhimoisen ympäristötyön ja työpaikan turvallisuuden parantamisen avulla”. Yrityksemme HSE-asioiden ja kestävän kehityksen käytännöissä kuvataan vastuumme työntekijöitä, ympäristöä ja sidosryhmiä kohtaan.

Baxterin HSE- ja kestävyysohjelma perustuu maailmanlaajuisiin vaatimuksiin. Niissä määritetään vähimmäistaso, joka kaikkien laitostemme on täytettävä. Baxter soveltaa järjestelmällistä työnohjaustapaa, joka perustuu yrityksen maailmanlaajuisiin HSE- ja kestävyysvaatimuksiin. Sovellamme järjestelmällisesti myös ISO 14001 -standardia ympäristökysymyksiin ja ISO 45001 -standardia työntekijöihin kohdistuvien riskien ja vaarojen hallintaan. HSE-asioiden ja kestävän kehityksen arviointikäytännöillä varmistetaan, että yhtiön laitosten HSE-asioita ja kestävyyttä koskevat ohjelmat täyttävät sekä lakisääteiset että Baxterin omat vaatimukset ja tavoitteet. Laitosten hyväksytyt ISO 14001- ja ISO 45001 -arvioinnit vahvistavat sen, että HSE- ja kestävyysasioita koskevat menettelyt vastaavat nykyisen lainsäädännön vaatimuksia ja noudattavat yhtiön politiikkaa.

Baxter työskentelee aktiivisesti kestävää kehitystä koskevien kysymysten parissa maailmanlaajuisessa tuotannossaan. Pyrimme käyttämään energiaa, vettä ja raaka-aineita tehokkaasti ja vähentämään toimintamme tuottamaa jätemäärää ja kasvihuonekaasupäästöjä. Näin voimme parantaa yrityksemme ympäristötulosta, säästää rahaa ja kohottaa yrityskuvaamme.

Suuri osa Baxterin ympäristövaikutuksesta on peräisin kehittämistämme, valmistamistamme ja ympäri maailmaa myymistämme tuotteista. Tuotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen onkin yksi yrityksemme tärkeimmistä pyrkimyksistä. Baxterin tuotteiden kestävyysohjelmalla varmistetaan se, että vastuu jakautuu yrityksessä kaikille. Työtä tehdään yhdessä tutkimuksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin työryhmien sekä toimitusketjun kanssa.