Ohjeet ja julkilausumat

Ohjeet ja julkilausumat

Baxter haluaa noudattaa korkeimpia mahdollisia eettisiä standardeja toteuttaessaan tehtäväänsä pelastaa ihmishenkiä ja ylläpitää elämää. Pyrimme suuntaviivojen ja julkilausumien kohdalla täydelliseen läpinäkyvyyteen, sillä sen ansiosta voimme toimia eettisesti vastuullisella tavalla.