Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti

Baxter on pitkään kehittänyt johtajuutta yhteiskuntavastuun ja ympäristöasioiden saralla. Vuosittaisilla raporteilla mitataan ja arvioidaan yrityksemme saavutuksia, kuvataan edistysaskelia ja haasteita sekä kartoitetaan mahdollisuuksia vieläkin parempiin tuloksiin.

Yhteiskuntavastuuraporttimme