Osallisuus ja moninaisuus

Osallisuus ja moninaisuus

Maailmanlaajuinen osallisuus ja moninaisuus työpaikalla

Baxterilla osallisuus ja moninaisuus merkitsevät sitä, että voimme luoda monipuolisia ja tehokkaita tiimejä, joissa vaalitaan sitoutumista ja innovaatiokykyä. Meille on tärkeää rekrytoida, motivoida ja ylläpitää moninaista työvoimaa, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Maailmanlaajuinen osallistamisstrategiamme perustuu neljään osa-alueeseen:

  • Työntekijät: muodostamme tehokkaita tiimejä, joissa vaalitaan sitoutumista ja innovaatiokykyä.
  • Työpaikat: kehitämme yrityskulttuuria, jossa työntekijöitä arvostetaan ja kunnioitetaan ja he uskaltavat olla oma itsensä.
  • Yhteiskunta: kehitämme liikesuhteita, jotka edistävät moninaisuutta.
  • Markkinat: toimimme asiakaslähtöisesti kaikilla osa-alueilla.

”Baxter vaalii osallistavaa työympäristöä, joka kannustaa, motivoi ja sitouttaa moninaista työvoimaa, innovatiivisten ja potilaiden elämänlaatuun vaikuttavien ratkaisujen kehittämiseksi. On tärkeää, että organisaatiossa työskentelee ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja näkökulmia, jotta voimme toteuttaa tehtäväämme pelastaa ihmishenkiä ja ylläpitää elämää.”

Joe Almeida, ​hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

”Pidämme maailmanlaajuista osallistamista prioriteettinamme pitkällä aikavälillä. Se on ratkaisevan tärkeää menestyksemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyden kannalta. Meillä onkin käynnissä useita aloitteita, joiden avulla Baxter voi rekrytoida, palkata ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä, jotka tulevat eri kulttuureista ja taustoista ja joiden kokemukset vaihtelevat. Haluamme luoda kulttuurin, jossa kaikki työntekijät voivat toimia tehokkaasti yhdessä.”

Jeanne Mason, henkilöstöjohtaja

Kun arvostamme erilaisuutta voimme vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa.

Näin toteutamme maailmanlaajuista osallistamisstrategiaamme

Uskomme yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen kaikille

Työnantajana Baxter tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Lakiin perustuen työnhakijoiden, työntekijöiden ja ulkopuolisten kaikkinainen syrjintä ja häirintä etnisen taustan, ihonvärin, uskonnon tai uskonnollisen vakaumuksen, sukupuolen, kansallisuuden, alkuperän, iän, psyykkisen tai fyysisen toimintarajoitteen, sairauden, genetiikan, siviilisäädyn, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, sotilaallisen taustan tai minkä tahansa muun ominaisuuden perusteella on kiellettyä.

Tarjoamme osallisuutta ja moninaisuutta käsittelevää koulutusta

Kaikki työntekijämme saavat koulutusta osallisuudesta ja moninaisuudesta. Koulutuksessa keskitytään erityisesti tiedostamattomien ennakkoluulojen hahmottamiseen, niiden vaikutusten havaitsemiseen ja ennakkoluulojen hälventämiseen. Baxter kannustaa kaikkia työntekijöitä pohtimaan omia ennakkoluulojaan ja puhumaan niistä. Tällaisia ovat esimerkiksi ehdotukset tai toimenpiteet ennakkoluulojen lieventämiseksi tai poistamiseksi työhaastattelujen sekä palaute- ja kehityskeskustelujen aikana. 

Johdamme työtä Global Inclusion Council -neuvoston kanssa

Baxterin Global Inclusion Council -neuvostoon (GIC) kuuluu noin 15 kokenutta johtajaa yhtiön eri toimialueilta, maantieteellisiltä alueilta ja toiminnoista. Neuvoston jäsenet toimivat osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien asioiden puolestapuhujina ja osaamisjohtajina koko yrityksessä. GIC-neuvosto vastaa maailmanlaajuiseen osallisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelemisestä ja edistämisestä sekä paikallisten osallistamissuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Maailmanlaajuisesti GIC-neuvosto tukee naisten ja aliedustettujen vähemmistöjen rekrytoimista ja nimittämistä johtotehtäviin sekä edistää osallistavaa johtamista ja kulttuuria.

Tuemme koulutusohjelmia

Tuemme ja toteutamme koulutusaloitteita, jotka edistävät työntekijöiden osallisuutta ja moninaisuutta.

Tuemme BRG-ryhmiä

Baxterin BRG-ryhmät (Business Resource Group) tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan, luoda arvokkaita kontakteja ja ajaa heille tärkeitä asioita. Ryhmät tukevat Baxterin liiketoiminnallisia tavoitteita ja edistävät henkilökohtaista kehitystä ja monikulttuurista ymmärrystä. Lisäksi ne vahvistavat suhteita työntekijöiden ja asiakkaiden sekä yhteiskunnan ja yhteistyökumppaneiden välillä. Baxterilla on kahdeksan BRG-ryhmää: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals ja BaxVets.