Etuudet

Etuudet

Tärkeä osa yrityksemme visiota on olla paras mahdollinen työpaikka. Siksi Baxter tarjoaa työntekijöilleen kattavat työsuhde-edut.

Meille on tärkeää tarjota kilpailukykyinen työpaikka ja palkita työntekijöitä hyvistä tuloksista. Meillä on myös kilpailukykyiset työsuhde-edut, jotka vaihtelevat maan, alueen ja/tai työtehtävän tyypin mukaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lounas- ja liikuntaetu.

​Etuudet
Baxter employees cleaning pool area and beach

​Joustava työpaikka

Tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän välillä on nykyään haastavaa. Me Baxterilla ymmärrämme tämän ja tiedämme, että tarvitaan erilaisia ratkaisuja siihen, missä ja milloin työtä tehdään. Baxterille joustava työpaikka merkitsee esimerkiksi etätyön, joustavien työaikojen (liukuva aloitus-/lopettamisaika) ja osa-aikatyön mahdollistamista. Tehokkaat esimiehet ja vastuulliset työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa joustavan työpaikan ihanteellisen toiminnan kannalta. Koulutamme esimiehiämme ja tuemme heitä joustavan työpaikan johtamisessa. Tarjoamme sekä työntekijöille että esimiehille työkaluja, jotka helpottavat joustavien työtilanteiden hallintaa. Vaikka joustomahdollisuudet voivat vaihdella työtehtävien mukaan, yleinen periaatteemme on sama: tuemme joustavia ratkaisuja ja autamme työntekijöitämme löytämään tasapainon yksityis- ja työelämän välillä.

Työntekijöiden ohjelmat

​Baxter ja yhtiön työntekijät tukevat yhteisöhankkeita ympäri maailmaa. Lahjoitamme rahaa ja tuotteita, edistämme hoidon saatavuutta erilaisilla aloitteilla ja teemme vapaaehtoistyötä.

Stipendiohjelma

​Me Baxterilla uskomme koulutuksen voimaan. Baxter International Foundation Scholarship Program tarjoaa työntekijöidemme lapsille stipendejä jatko-opintoihin kaikkialla maailmassa. Stipendeillä on tarkoitus tukea toisen asteen koulutusta, ja niitä jaetaan opintomenestyksen perusteella. Riippumaton, ulkoinen organisaatio arvioi hakemukset opiskelijoiden akateemisten saavutusten, harrastusten ja työkokemuksen perusteella.

Dollars for Doers -ohjelma

​Baxter International Foundation arvostaa jokaista tuntia, jonka työntekijämme käyttävät vapaaehtoistyöhön. Dollars for Doers (DFD) -ohjelmassa työntekijät voivat muuntaa vapaaehtoistyöhön käyttämänsä ajan lahjoitukseksi vapaaehtoisjärjestölle, jota he haluavat tukea. 10 tunnin vapaaehtoistyö voi vastata 100 dollarin lahjoitusta.