Käytännesäännöt

Käytännesäännöt

Baxterin käytännesäännöissä kuvataan periaatteet, jotka ohjaavat työntekijöidemme käyttäytymistä ja liiketoimintaamme. Lisäksi on olemassa välineitä ja resursseja, jotka helpottavat sääntöjen noudattamista.

Käytännesäännöt koskevat Baxterin hallitusta, johtoa ja kaikkia työntekijöitä. Käytännesäännöt perustuvat Baxterin sitoumukseen olla pitkällä aikavälillä lainsäädännön noudattamisen ja liiketoimintaetiikan johtohahmo. Säännöt kattavat esimerkiksi seuraavat alueet:

  • Yhtiön varojen suojaaminen ja käyttö
  • Virheettömät liikeasiakirjat
  • Kilpailun kannalta arkaluontoiset ja luottamukselliset tiedot
  • Myynti- ja markkinointikäytännöt
  • Korruption vastainen toiminta
  • Sisäpiirikaupat
  • Tutkimusetiikka
  • Eturistiriidat
  • Lahjat
  • Kaupan sääntöjen noudattaminen

Käytännesäännöt sisältävät Baxterin maailmanlaajuisen vuorovaikutuspolitiikan, jossa käsitellään valtion ja alueiden, viranomaisten ja yhtiön työntekijöiden, tavarantoimittajien ja toimittajien, edustajien ja kolmansien osapuolten välistä kanssakäyntiä.

Käytännesäännöt edellyttävät, että epäillyistä rikkomuksista ilmoitetaan välittömästi. Säännöissä kuvataan seuraukset sille, ettei sovellettavia lakeja tai Baxterin ohjeita ja menettelyjä noudateta. Yhtiö järjestää työntekijöille säännöllisesti koulutusta Baxterin etiikasta ja sääntöjen noudattamisesta. Työntekijöille tarjotaan myös muita työkaluja ja apuvälineitä.