Kirurgi

Kirurgi

Vi har ett nära samarbete med operationsteam över hela världen så att de kan möta utmaningar under operation med precision och snabbhet.   

När en operation behöver göras är det två saker som betyder mest: ett bra slutresultat och minimalt med komplikationer. För att din operation ska lyckas inriktar vi oss främst på att stötta din vårdgivare med innovativa lösningar som hjälper till att minska risken för blödningskomplikationer under och efter operationen.

Våra ledande kirurgiska produkter används vid många olika typer av ingrepp och hjälper kirurger att stoppa blödningar, försegla och reparera vävnader samt utföra mikrokirurgi. Våra produkter underlättar även för narkosläkarna att ge de vanligaste narkosgaserna.

Doctors in surgery room working

Vi utvecklar operationstekniken med våra blodstillande medel

Under en operation kan viss blödning förväntas, men om blödningen blir för kraftig kan det leda till allvarliga komplikationer. Vanliga metoder för att stoppa blödningar, till exempel suturer eller elektrokoagulering (diatermi), hjälper inte alltid eller kan vara opraktiskt vid vissa typer av operationer. Din läkare kan då i stället använda sig av blodstillande medel (hemostatika) eller förseglingsprodukter för att åtgärda blödningen. Vi är ledande inom hemostatika och strävar efter att ta fram innovativa lösningar som hjälper kirurger att arbeta snabbt och effektivt.

Vi utvecklar kirurgin

Tillgång

Produkter från Baxter används på operationskliniker i närmare 60 länder.

Kvalitet

Kirurger förlitar sig på våra kvalitetsprodukter för att uppnå bättre resultat.

Säkerhet

Baxters produkter hjälper kirurger att minska komplikationer under och efter en operation1.