Företagsansvar

Företagsansvar

”Vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv är vårt yttersta bevis på att vara ett ansvarstagande företag. Den betydelse som våra produkter och vår närvaro på många platser i världen har, kommer alltid att utvärderas från det här perspektivet av patienter, läkare, samhället, anställda och andra intressenter.” Joe Almeida, styrelseordförande och vd

2018 Corporate Responsibility Report Cover

Vi åstadkommer en verklig skillnad: Baxters företagsansvarsrapport

Vi är stolta över vårt långvariga arbete med att vara ett ansvarsfullt företag och tycker det är viktigt att informera om våra prioriteringar, program och resultat.

Charitable giving and grants

Donationer och bidrag

Vi stöttar initiativ och organisationer som gör en positiv och varaktig insats för eftersatta och missgynnade grupper.

Att förbättra tillgången till vård, stötta samhället på de platser där våra anställda lever och arbetar och främja morgondagens innovationer är centralt för vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv och grundläggande för vårt humanitära synsätt.

Sustainable operations, health and safety

En hållbar verksamhet

Vårt fokus på miljöhänsyn innebär att vi vill ha ett hållbarhetstänkande på global nivå för vår tillverkning och i hela leveranskedjan.

Vi strävar alltid efter att minska vårt miljöavtryck genom att använda energi, vatten och råmaterial effektivt samt minska vårt avfall och utsläpp av växthusgaser. Läs mer om vårt miljöarbete i avsnittet Operations i vår senaste företagsansvarsrapport.

Läs vår företagsansvarsrapport

Rubriker i ämnet