Om oss

Om oss

Baxters verksamhet berör varje dag miljontals människor över hela världen. Våra produkter och behandlingar används inom hela sjukhuset – från akuten till operationssalen, från apoteket till intensivvårdsavdelningen – och förbättrar även den vård patienter kan få i hemmet.  

I över 85 år har vi varit en viktig knutpunkt i arbetet för att rädda och upprätthålla liv. Och nu har vi en unik möjlighet att förverkliga vårt mål att förbättra sjukvården globalt under många år framåt.

Vårt uppdrag är att rädda och upprätthålla liv

Vår globala styrelse och företagsledning

Vår framåtblickande styrelse och företagsledning använder sina kunskaper för att hjälpa vårdgivare att möta dagens utmaningar inom sjukvården – att skapa bättre, snabbare och mer kostnadseffektiv vård för fler patienter.

Företagsstyrning

Vi vill driva en verksamhet som uppfyller de högsta kraven på kvalitet, säkerhet och prestanda på alla områden och vi vill fortsätta att kunna erbjuda alla våra anställda en förstklassig arbetsmiljö.

Innovation genom samarbete

Att främja innovation är avgörande för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag att rädda och upprätthålla liv. Vi samarbetar med organisationer, läkare och forskare i världsklass för att kontinuerligt få fram effektivare och smartare sätt att lösa sjukvårdens mest akuta problem.   

Vårt företagsansvar

Vi vill bedriva vår verksamhet på rätt sätt. Det innebär att vi ska bidra till att stötta och utveckla våra medarbetare, de platser där vi är verksamma, våra kunder, patienter och miljön i allt vi gör.

Vår historia

I över 85 år har vi varit först med betydande medicinska innovationer som har förändrat sjukvården. Vi har alltid strävat efter att ta fram ledande, ny teknik för sjukvården, från de första kommersiellt tillverkade intravenösa lösningarna till dagens ledande innovationer inom intensivvård, nutritionsbehandling, njursjukvård och kirurgi.

Global inkludering och mångfald

För oss på Baxter innebär inkludering och mångfald att vi bygger och utvecklar diversifierade, högpresterande arbetslag som kan visa engagemang och innovationsförmåga.  Vi vill attrahera, motivera och behålla en inkluderande och diversifierad personalstyrka för att bättre kunna möta anställdas, kunders, leverantörers, patienters och vårdgivares behov över hela världen.

Awards and Recognition image

Utmärkelser och erkännanden

Vi är stolta över de utmärkelser vi fått från flera globala, nationella och regionala branschorganisationer och tidskrifter över hela världen. Några exempel på vad vi lyckats åstadkomma nyligen visar att Baxter är en förstklassig arbetsgivare som främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen, tar samhällsansvar och driver en hållbar verksamhet.