Intensivvård

Intensivvård

När varje ögonblick räknas hjälper vår teknik specialistläkarna i det hektiska arbetet med att rädda liv och behandla patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Vid allvarliga och livshotande sjukdomar och skador krävs insatser från högt specialiserad sjukvårdspersonal och avancerade medicinska resurser för att bevara patientens normala kroppsfunktioner. Under detta kritiska skede är alla sjukvårdsinsatser av avgörande betydelse för kroppens återhämtning. 

Vi är en pålitlig samarbetspartner för sjukvårdspersonalen på IVA. Vi bidrar inte bara med våra intravenösa läkemedel och infusionssystem, utan även vår unika teknik för kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) som används vid akut njursvikt. Tekniken innebär att vätska avlägsnas långsamt och kontinuerligt och kan vända en akut njursvikt och underlätta återhämtningen.  Vår egenutvecklade teknik kan också stödja behandling av andra organ än njurarna.

PrisMax CRRT-hoidot

Vi utvecklar intensivvården

Akut njursvikt innebär att njurarna plötsligt slutar fungera, oftast på grund av en allvarlig infektion eller ett trauma. Vid snabb behandling, och om patienten inte har några andra allvarliga sjukdomar, behöver inte njurskadorna bli permanenta. De senaste framstegen inom behandling av akut njursvikt kan bidra till att du eller någon närstående får rätt behandling i rätt tid. Baxter är pionjär inom organsupport och har tagit fram PRISMAX-systemet för att hjälpa sjukvårdspersonal att ge effektiv kontinuerlig CRRT-njurersättningsterapi till patienter med akut njursvikt och andra tillstånd.

Vi utvecklar akutsjukvården

Tillgång

Vår teknik för kontinuerlig njurersättningsterapi finns i över 80 länder och på 29 språk.

Kvalitet

Vår CRRT-teknik kan leverera högsta vårdstandard vid en akut njursvikt på IVA. Hittills har över 7 miljoner behandlingar utförts världen över. 

Säkerhet

Vår CRRT-teknik är ett mycket exakt system med inbyggda säkerhetsfunktioner som underlättar för vårdpersonalen att noga övervaka och vårda patienten.