Osaamisalueet

Lääkintälaitteet ja niiden ohjelmistot

Baxterilla on ainutlaatuista osaamista lääkintälaitteiden ja elektronisten järjestelmien sekä niiden ohjelmistojen suunnittelun, kehityksen ja integroinnin alalla. Baxter toimii monilla hoidon osa-alueilla, kuten lääkeliuosten anto laskimoon ja dialyysiliuokset, joissa tarvitaan lääkintälaitteita ja välineitä liuosten antoon. Otamme huomioon, miten hoitohenkilökunta ja potilaat toimivat sekä käyttävät laitteita tai välineitä. Teemme mahdollisimman helppokäyttöisiä tuotteita, jotta hoito on turvallista ja tehokasta.