Tuottajavastuu

Tuottajavastuu

Omien tuotantolaitostemme ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi pyrimme myös tuottamaan ympäristöystävällisempiä tuotteita ja huolehtimaan niiden ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajan.

Tuotekehitys

Tuotekehitysjärjestelmämme mahdollistaa sen, että voimme arvioida tuotteen ympäristövaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Otamme huomioon valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, valmistusprosessin, käyttötarkoituksen ja lopullisten jätteiden käsittelyn sekä teemme elinkaarianalyysin näiden vaikutuksista ympäristöömme.

Pakkaukset

Lääketeollisuudessa pakkaukselta vaaditaan paljon. Lääkkeitä tai hoitotarvikkeita sisältävän pakkauksen on oltava kestävä, hygieeninen ja käyttäjäystävällinen sekä täytettävä viranomaisten ja Baxterin laatuvaatimukset. Pyrkimyksenämme on vähentää käytetyn pakkausmateriaalin määrää ja käyttää mahdollisimman paljon uusio- ja kierrätysmateriaaleja.

Esimerkki:
Säästämme noin 110 000 puuta vuodessa käyttäessämme 75 % kierrätysmateriaalia uusissa pahvipakkauksissamme. Teemme yhteistyötä pakkausmateriaaleja kierrättävien yritysten kanssa. Kierrätämme muovia, paperia, pahvia, alumiinia ja lasia, jotta käytetyt pakkauksemme voidaan käyttää uudelleen.

Elektroniset tuotteet – ekosuunnittelu ja palautukset

Elektronisten laitteiden on oltava turvallisia ja ehdottoman luotettavia. Niiden on oltava turvallisia myös ympäristön kannalta ja pyrimmekin jatkuvasti minimoimaan laitteiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan, aina suunnittelusta, kehityksestä ja käytöstä lopulliseen hävittämiseen.

Suomessa Baxter on mukana keräysjärjestelmässä, ja yritys on rekisteröity SE-laitteiden valmistaja (WEEE-direktiivin mukaisesti; sähköisiä tai elektronisia valmisteita sisältävät jätteet)

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja

Lisätietoja siitä, kuinka Baxter täyttää EU-jäsenmaiden elektronisten valmisteiden takaisinottoa koskevan lainsäädännön vaatimukset saat klikkaamalla tästä