Baxterin kestävä kehitys

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa?

Kestävä kehitys on luonnollinen osa liiketoimintaamme. Tämä tarkoittaa, että olemme laatineet pitkän aikavälin strategian liiketoimintamme tasapainottamiseksi niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta.

Baxter on nimetty yhdeksi maailman 100 vastuullisimmasta yrityksestä neljätoista vuotta peräkkäin. Lisäksi vuonna 2009 yritys nimettiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin (DJSI World) terveydenhoitoalan tuotteiden johtavaksi yhtiöksi (Medical Products Industry Leader) yhdettätoista kertaa peräkkäin. Baxter on ollut mukana DJSI-listalla sen perustamisesta lähtien vuonna 1999.

Baxterin johtava asema perustuu yrityksen useilta osa-alueilta saamiin huippupisteisiin, esimerkiksi bioetiikan, toimintaperiaatteiden, ympäristöpolitiikan ja ympäristöhallinnon aloilta sekä sosiaalisten kysymysten ja ympäristötyön raportoinnista.

Esimerkkejä maailmanlaajuisista tavoitteista vuodeksi 2015

Prosenttimäärät suhteutettu vuoden 2005 myyntiin.

 • Vähäisempi luonnonvarojen käyttö.
 • Vedenkulutuksen vähentäminen 35 prosentilla.
 • Energiankulutuksen vähentäminen 30 prosentilla.
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 45 prosentilla.
 • Jätteiden kokonaismäärän vähentäminen 30 prosentilla.
 • Ympäristövahinkojen vähentäminen 50 prosentilla*.
 • Tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Tuotteiden pakkausmateriaalien vähentäminen 5 miljoonalla kilolla.
 • Asiakkaiden ja maailmanlaajuisten vaatimusten mukaisen kierrätysjärjestelmän laatiminen sähkötuotteille.
 • Suunnitelma vaarallisten aineiden poistamiseksi tuotteistamme ja pakkauksistamme**.
 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen eläinkokeiden korvaamiseksi, vähentämiseksi ja parantamiseksi.
 • Enemmän investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, jotta terveydenhoidon saatavuus paranee etenkin kehitysmaissa.
 • Ihmiskeskeiset työpaikat, joita leimaa moninaisuus.
 • Keskittyminen eettisiin toimintaperiaatteisiin.

*Määritelty sallitut rajat ylittäviksi päästöiksi ilmaan, veteen tai maahan sekä muiksi päästöiksi, joista on raportoitava viranomaisille.

* *Koskee homogeenisten materiaalien suurimpia sallittuja pitoisuuksia EU-direktiivin "Restriction of Hazardous Substances Directive" mukaan: lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuusiarvoista kromia ja bromattuja palonestoaineita

Tutustu kestävän kehityksen raporttiimme ja kaikkiin tavoitteisiimme osoitteessa www.sustainability.baxter.com

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus

 • Sairauspoissaolo-ohjelman laatiminen 75 prosentissa yli 100 työntekijän työpaikoista.
 • Ennaltaehkäisevän terveysohjelman laatiminen 90 prosentissa yli 100 työntekijän työpaikoista.
 • Sairauspoissaoloihin johtavien työtapaturmien vähentäminen 0,23 prosenttiin.
 • Raportoitavien työtapaturmien vähentäminen 1,27 prosenttiin (per 100 työntekijää).
 • Ennaltaehkäisevän turvallisuusohjelman laatiminen 90 prosentissa yli 100 työntekijän työpaikoista.