The Baxter International Foundation

Toiminta-ajatus

Baxter International Inc:in yhteiskuntavastuullinen säätiö The Baxter International Foundation auttaa organisaatioita mahdollistamaan sairaanhoitoa vähäosaisille ja hädänalaisille ihmisille. Säätiö perustettiin vuonna 1981. Vuonna 2002 päätettiin, että säätiö keskittyy kokonaan välittömän sairaanhoidon mahdollistamiseksi etenkin varattomille henkilöille.

Sairaanhoitopalveluiden tarve lisääntyy kaikkialla maailmassa valtioiden ja kuntien määrärahaleikkausten, riittämättömien vakuutusten, luonnonkatastrofien sekä ihmisten aiheuttamien katastrofien vuoksi. Samalla monen aatteellisen sairaanhoito-organisaation määrärahat ja henkilöstömäärä vähenevät jolloin niiden toiminta vaikeutuu. The Baxter International Foundation voi avustusohjelmansa kautta rahoittaa aloitteita, joilla pyritään mahdollistamaan sairaanhoitopalveluija sekä parantamaan niiden laatua ja kustannustehokkuutta. Säätiön mukaan sairaanhoito käsittää hammashoidon, psykiatrisen hoidon, päihdeongelmien hoidon ja vammaisten hoidon sekä kotiväkivallasta tai seksuaalisesta ahdistelusta kärsineiden lasten ja aikuisten hoidon.

Avustusta voivat hakea organisaatiot, joilla on The Baxter International Foundationin mukainen ohjelma tai ehdotus. Etusijalla ovat Baxterin paikallisesti tukemat hankkeet. Jos pohdit, onko hankkeesi kriteeriemme mukainen, ota yhteys säätiöön sähköpostitse fdninfo@baxter.com tai käänny Baxterin Suomen toimiston puoleen.

(Muista, että Internetin kautta lähetettävien tietojen yksityisyyttä ei voida taata.)

Mitä tietoja tarvitaan- The Baxter International Foundationille lähetettävään hakemukseen?

Vuonna 2011 hakemus on jätettävä seuraavasti:

 • ensimmäinen vuosineljännes - viimeistään 21. tammikuuta 2011
 • toinen vuosineljännes - viimeistään 13. huhtikuuta 2011
 • kolmas vuosineljännes - viimeistään 13. heinäkuuta 2011
 • neljäs vuosineljännes - viimeistään 29. syyskuuta 2011.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Organisaation täydellinen virallinen nimi, täydellinen postiosoite, puhelinnumero, faksinumero, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
 • Tarvittaessa kuvaus organisaation paikallisesta suhteesta Baxteriin.
 • Tiivis, mutta kattava kuvaus organisaatiosta ja sen päämäärästä, historiasta, hallinnosta, ohjelmista ja teoista.
 • Kuvaus haettavan avustuksen erityisestä päämäärästä ja siitä, miten hanke vastaa The Baxter International Foundationin kriteerejä.
 • Tiedot haettavasta summasta Yhdysvaltain dollareissa sekä aikavälistä, jolle avustusta haetaan.
 • Suunnitelma ohjelman tai palveluiden rahoituksesta The Baxter International Foundationin tuen loputtua.
 • Suunnitelma tulosten mittaamisesta, edistymisen jaksoittaisesta raportoimisesta ja loppuarviosta.
 • Taloudelliset tiedot sisältäen organisaation voimassa olevan käyttöbudjetin kokonaisuudessaan sekä ehdotetun hankkeen budjetin.
 • Luettelo tulolähteistä ja summista, mukaan lukien niin nykyiset kuin tulevatkin tuet yrityslahjoittajilta, rahastoilta, valtiolta, kunnilta tai muista lähteistä sekä koko organisaation että ehdotetun hankkeen osalta.
 • Viimeisen sekä kahden sitä edeltävän toimintavuoden (yht. kolme) tarkastetut tilikertomukset.
 • Yhdysvaltalaisille organisaatioille: kopio Internal Revenue Servicen antamasta verovapautustodistuksesta organisaatiolle, joka on saanut 501c3-statuksen tai vastaavan. Yhdysvaltain ulkopuolisille organisaatioille: kopio paikallisen tai kansallisen viranomaisen antamasta yleishyödyllisen organisaation verovapautustodistuksesta. Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitsevat organisaatiot saavat ylimääräisen hakemuslomakkeen, kun hakemusta käsitellään ensimmäistä kertaa.
 • Lista hallituksen jäsenistä ja heidän kotiosoitteistaan sekä kuvaus jäsenyydestä. Lisätietoja kohdassa "Yhdenmukaisuus".*
 • Lista viidestä parhaiten palkatusta työntekijästä, mukaan lukien nimet ja kotiosoitteet.*


Kerran vuosineljänneksessä kokoontuva säätiön hallitus päättää, myönnetäänkö avustus.

* Lähetä tiedot sähköisesti Excel-laskentataulukkona. Muista, että sähköpostitse lähetettävien tietojen yksityisyyttä ei voida taata. Voit lähettää kopion laskentataulukosta CD:llä tai muistitikulla.

Postiosoite:
The Baxter International Foundation
One Baxter Parkway DF2-2E
Deerfield, IL 60015-4625
USA
Puhelin: +1 847 948 4605

The Baxter International Foundation ei myönnä avustuksia seuraaviin tarkoituksiin

 • Rahankeräyskampanjat (sisältäen anomukset kaikentyyppisestä infrastruktuurista, välineistöstä, kulkuneuvoista jne.).
 • Tiettyyn sairauteen tai vammaan liittyvät organisaatiot tai ohjelmat.
 • Opiskeluavustukset tai pitkäkestoiset stipendit jatko-opintoihin.
 • Koulutuslaitokset, paitsi jos säätiön avustus auttaa muiden tavoitteiden saavuttamisessa, kuten julkisten sairaanhoitopalveluiden perustamisessa tai hoitajien osaamisen ja saatavuuden parantamisessa alueilla, joilla Baxter toimii.
 • Yleinen toiminta-avustus tai tuki, jotta organisaatiot selviävät sitoumuksistaan.
 • Sairaalat.
 • Yksityishenkilöt, sisältäen yksityishenkilöille myönnettävät stipendit.
 • Lobbaus ja poliittiset organisaatiot.
 • Sanomalehdet, alan lehdet, dokumentti-, elokuva-, video-, radio- tai Internet-tuotannot.
 • Hyväntekeväisyysmatkat.
 • Organisaatiot, jotka hakevat matka-avustusta yksittäisille henkilöille tai ryhmille hyväntekeväisyysmatkoihin tai konferensseihin.
 • Organisaatiot, jotka hakevat avustusta mainontaan, illallistapahtumien lippuihin, etuihin, sosiaalisiin tapahtumiin, rahankeräyskampanjoihin, sponsorointiin ja markkinointimateriaaleihin.
 • Organisaatiot, joissa on rajoitettu määrä jäseniä, kuten veljeskunnat, veteraaniyhdistykset ja uskonnolliset organisaatiot.
 • Tutkimus.